# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
618 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 69.50 ซม.

ความสูง: 17.64 เมตร