# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
501 ต้นฟอคเทล

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มขวด

เส้นรอบวง : 97  CM

ความสูง : 14.09 M