# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
502 ต้นปาล์มฟอร์คเทค

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง : 82.50  CM

ความสูง : 9.67 M