# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
623 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 64.50 ซม.

ความสูง: 16.40 เมตร