# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
506 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง : 74 CM

ความสูง : 10.03 M