# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
624 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 68.50 ซม.

ความสูง: 15.44 เมตร