# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
626 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟูล

เส้นรอบวง: 66.00 ซม.

ความสูง: 13.71 M