# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
513 ต้นพญาสัตบรรณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นพญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง : 99.50 CM

ความสูง : 14.29 M