# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
629 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 50.00 ซม.

ความสูง: 12.03 เมตร