# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
515 ต้นพญาสัตบรรณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นพญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง : 149 CM

ความสูง : 15.82 M