# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
518 ต้นพิกุล

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นพิกุล

เส้นรอบวง : 234 CM

ความสูง : 11.59 M