# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
635 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟูล

เส้นรอบวง: 58.50 ซม.

ความสูง: 14.20 เมตร