# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
637 ต้นปาล์มฟอร์คเทค

 

ชื่อต้นไม้:ปู่ย่าตายาย

เส้นรอบวง: 65.00 ซม.

ความสูง: 14.78 เมตร