# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
523 ต้นมะขาม

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะขาม

เส้นรอบวง : 178 CM

ความสูง : 15.15 M