# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
641 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 61.50 ซม.

ความสูง: 22.16 เมตร