# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
642 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 55.00 ซม.

ความสูง: 22.74 เมตร