# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
526 ต้นมะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะม่วง

เส้นรอบวง : 164 CM

ความสูง : 12.27 M