# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
643 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 58.00 ซม.

ความสูง: 17.55 M