# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
527 ต้นมะยมป่า

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะยมป่า

เส้นรอบวง : 127 CM

ความสูง : 27.61 M