# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
529 ต้นมะยมป่า

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะยมป่า

เส้นรอบวง : 124 CM

ความสูง : 21.86 M