# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
532 ต้นโมกหลวง

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นโมกหลวง

เส้นรอบวง : 66.00

สูง : 8.57