# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
534 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 53 CM

ความสูง : 13.18 M