# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
535 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 165 CM

ความสูง : 13.59 M