# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
650 ต้นเสลา

ชื่อต้นไม้: ต้นเสลา

เส้นรอบวง: 29.00 ซม.

ความสูง: 8.55 มตร