# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
537 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 76.50 CM

ความสูง : 13.23 M