# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
652 ต้นปีบ

 

 

ชื่อต้นไม้: ต้นปีบ

เส้นรอบวง: 58.00 ซม.

ความสูง: 13.65 เมตร