# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
654 ต้นปีบ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นปีบ

เส้นรอบวง : 58.00 CM.

ความสูง : 13.65 M.