# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
540 ต้นหลิว

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 24 CM

ความสูง : 4.87 M