# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
656 ต้นพิกุล

 

ชื่อต้นไม้: ต้นพิกุล

เส้นรอบวง: 94.00 เซนติเมตร

ความสูง: 15.93 เมตร