# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
657 ต้นพิกุล

 

ชื่อต้นไม้: พิกุล

เส้นรอบวง: 74.00 ซม.

ความสูง: 12.71 เมตร