# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
543 ต้นสักทอง

ชื่อต้นไม้ : ต้นสักทอง

เส้นรอบวง : 38.50 CM

ความสูง : 9.09 M