# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
544 ต้นสักทอง

ชื่อต้นไม้ : ต้นสักทอง

เส้นรอบวง : 35 CM

ความสูง : 19 M