# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
658 ต้นพิกุล

ชื่อต้นไม้ : พิกุล

เส้นรอบวง : 74.00 CM.

ความสูง : 12.71 M.