# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
546 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 39.50 CM

ความสูง : 9.21 M