# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
662 มะม่วง

ชื่อต้นไม้: มะม่วง

เส้นรอบวง:   ซม.

ความสูง:   เมตร