# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
664 ต้นคูณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 72.05 CM.

ความสูง : 14.45 M.