# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
665 ต้นเหลืองปรีดียาธร

 

ชื่อต้นไม้: ต้นเหลืองปรีดียาธร

เส้นรอบวง: 71.00 ซม.

ความสูง: 9.56 เมตร