# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
667 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 100 ซม.

ความสูง: 18.82 เมตร