# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
668 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ตะแบก

เส้นรอบวง : 42 CM.

ความสูง : 4.36 M.