# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
672 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้ : เสลา

เส้นรอบวง : 26.00 CM.

ความสูง : 8.89 M.