# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
673 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 29.500 ซม.

ความสูง: 7.55 M