# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
675 ต้นเสลา

 

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 51.55 ซม.

ความสูง: 10.18 เมตร