# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
676 ต้นเสลา

ชื่อต้นไม้ : เสลา

เส้นรอบวง : 51.55 CM.

ความสูง : 10.18 M.