# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
677 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 39.00 CM.

ความสูง : 9.24 M.