# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
678 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 36.00 ซม.

ความสูง: 4.46 เมตร