# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
679 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 39.50 ซม.

ความสูง: 7.37 เมตร