# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
680 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: เสลา

เส้นรอบวง: 42 CM

ความสูง: 5.73 M