# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
682 ต้นขี้เหล็ก

 

ชื่อต้นไม้: ต้นขี้ขุน

เส้นรอบวง: 174 ซม

ความสูง: 16.26 M