# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
683 ต้นอโศกอินเดีย

 

ชื่อต้นไม้: ต้นอโศกอินเดีย

เส้นรอบวง: 158 CM

ความสูง: 11.89 M