# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
684 ต้นอโศกอินเดีย

ชื่อต้นไม้ : อโศกอินเดีย

เส้นรอบวง : 158.00 CM.

ความสูง : 11.89 M.